Dileta Jatautaitė

CV


Recenzuoti straipsniai pripažintuose tarptautiniuose leidiniuose:

 

Konferencijose skaityti pranešimai:

 

Vadovavimas moksliniam darbui

 

Stažuotės užsienyje:

 

Projektai:

 

Seminarai:

 

Kita svarbi veikla.