Jelena Kazimianec

CV


Mokslinių interesų sritys:

Dabartinė rusų kalba (rusų kalbos gramatinių kategorijų analizė); lyginamoji kalbotyra; lingvistinė kultūrologija ir tarpkultūrinė komunikacija, rusų kalbos dėstymo metodika, sociolingvistika,.

 

Vadovėliai, mokomosios knygos:

 

Moksliniai straipsniai tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

 

Moksliniai straipsniai kituose recenzuojamuose periodiniuose ir tęstiniuose tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos leidiniuose:

 

Skaityti mokslinėse konferencijose pranešimai:

 

Vadovavimas doktorantams, jų konsultavimas:

Vilniaus universiteto filologijos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo tarybos narė. Doktorantės Vilmos Linkevičiūtės disertacijos „Lietuvos ir Didžiosios Britanijos vadovų konfliktinės komunikacijos diskursas (1998–2008): retoriniai-kognityviniai ypatumai“ vadovė. Gynimas 2011 birželio 17 d.

 

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose:

 

Moksliniai projektai:

Ekspertė vykdytoja LEU vykdomame projekte „Dalyko mokytojų rengimo kokybės gerinimas atnaujinant pirmos studijų pakopos programas Vilniaus pedagoginiame universitete“.

 

Naujų mokslinių metodikų įvaldymas:

Audiovizualinio užsienio kalbų mokymo metodo sukūrimas ir taikymas. Metodo pagrindą sudaro trys mokomosios knygos ir moksliniai straipsniai.

 

Kita svarbi veikla:

 

Akademinės veiklos aprašas:

 

Mokslo populiarinimas:

Parengti ir 2013 rugsėjo 27 d. vesti atviri rusų kalbos užsiėmimai (Master class) naudojant audiovizualinį mokymo metodą Valstybės institucijų kalbų centre. Vilnius.

jelena.kazimianec@lka.lt