Dmitrij Tonkich

CV


Profesinių interesų sritys:

Bendrinės ir karinės anglų kalbos mokymas; su meno sritimis susijęs anglų kalbos dėstymas.

 

Seminarai / konferencijos:

 

Kita svarbi veikla:

LMTA meno doktorantūros studentų disertacijų santraukų vertimas į anglų kalbą: meno doktoranto Martino Vilumo (Martins Vilums) disertacijos „Kompoziciniai muzikinio erdvėlaikio artikuliacijos principai“ (2011) santraukos vertimas; meno doktorantės Aleksandros Pister disertacijos „Muzikos retorikos ir afektų teorijos funkcionavimo modeliai Johanno Kuhnau „Biblinėse Istorijose“ (2011) santraukos vertimas; meno doktorantės Vitos Česnulevičiūtės disertacijos „Muzikos komponavimo principų analogijos XX a. lietuvių poezijoje“ (2012) santraukos vertimas; meno doktorantės Gabrielės Labanauskaitės disertacijos „Naratyvo konstravimo principai šiuolaikinėje dramaturgijoje“ (2013) santraukos vertimas.