Aušra Kaminskaitė

CV


Profesinių interesų sritys:

Organizacinė elgsena, karo sociologija, darbo sociologija, organizacijų kultūra ir socializacijos procesas, kario profesija ir profesionalizacija, kariniai-civiliniai santykiai.

 

Svarbiausios publikacijos: