Dalia Prakapienė

CV


Straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėje:

 

Straipsniai periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, referuojamuose Lietuvos mokslo tarybos patvirtintose tarptautinėse duomenų bazėse:

 

Straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose:

 

Vadovėliai, metodinės ir mokymo priemonės: